Depositium:
Ved bestilling reserveres et ekstra beløp på kortet for sikkerhet mot sen retur eller rengjøring. Etter utstyret er levert tilbake og kontrollert vil depositum beløpet bli frigjort på kortet ditt.
Oppstår det skade må du selv betale reparasjon av skade på tilhenger eller en egenandel.
 
Utlevering
Tilhengeren blir utlevert og kontrollert sammen med leietaker. Eventuelle mangler/feil blir notert i samarbeid mellom leietaker/utleier, og signert av begge parter. Leietaker må være fylt 20 år for at leiekontrakt skal være gyldig.
 
Innlevering
Enheten skal returneres i rengjort tilstand. Overtidsleie utover bestilt tid, kr. 200,- per time.
 
Regler for bruk
Tilhengeren kan kun benyttes av leietaker oppført i leieavtale. 
Tilhengeren skal leveres til samme sted som den ble hentet ut, i rengjort stand.
Lover og forskrifter for totalvekt på tilhenger, og for bil og tilhenger samlet, skal overholdes.
Tilhengeren kan kun benyttes i Norge. 
Tilhengeren kan ikke benyttes til å frakte personer eller dyr.
 
Rengjøringsgebyr
Tilhengeren skal tilbakeleveres i rengjort stand, det vil si tom for søppel, emballasje og andre fremmedelementer. Dersom tilhengeren ikke er rengjort blir leietaker belastet et rengjøringsgebyr på minimum kr 500,-. Ved større avvik som krever f.eks. rens eller reparasjon av tilhengeren, er leietaker økonomisk ansvarlig.
 
Skader og forsikring
Alle feil, skader og mangler som ikke er definert i sjekklisten, samt taksering der utleier finner dette
nødvendig utført på grunn av skadens omfang, belastes leietaker i sin helhet og i etterkant. Leietaker har
ansvaret for at tilhengeren er godt ivaretatt og ikke utsatt for potensielle tyverier, hærverk eller uforsvarlig
kjøring/bruk som medfører skade på tilhengeren. Ved tyveri eller skade der erstatningsansvaret
overstiger egenandelen vil leietaker bli belastet med egenandel på enheten.
Egenandelen er på kr. 5 000,- inkl. mva.
 
Fremleie
Leietaker kan ikke fremleie eller overlate sine rettigheter etter denne avtale til andre eller foreta noen
rettslige disposisjoner (overdragelse, pantsettelse eller lignende) over utstyret.
 
Bøter, gebyrer og avgifter:
Parkeringsavgifter er leietakers ansvar i leieperioden. Avgifter som blir ettersend til oss, gebyr blir belastet med MVA og kr 250,- i tillegg til de gebyrer som er sendt oss fra de aktuelle selskapene/myndigheter.
 
Redning
Ved behov for hjelp skal PeRo Service utleie kontaktes først på tlf.: 452 05 926.
 
Avbestillingsgebyr
Alle bestillinger er bindende. Booking gebyr blir fakturert leietaker så fort bestilling er mottatt av utleier. Avbestilling må skje minimum 48 timer før bestilt hente tidspunkt. Eventuelt 2 døgn i forkant dersom klokkeslett ikke er avtalt på forhånd.
Hvis man unnlater å gjøre dette, ser vi oss nødt til å belaste et avbestillingsgebyr tilsvarende et døgns leie.