Etablert 1985    Verksted    Salg    Vipps    67 15 30 00   Kontakt oss

Retningslinjer for refusjon og retur

Privatkunde har ifølge angrefristloven 14 dages angrerett fra kunden har mottatt et produkt fra pero.no. Dette gjelder for eksempel der feil vare er bestilt eller man angrer sitt kjøp. Om du ønsker å angre ett kjøp skal du, innen angrefristen har løpt ut, kontakte oss med informasjon som navn, adresse og annen relevant informasjon, f.eks. ordrenummer, fakturanummer og navn på varen. Mer informasjon og kontaktinformasjon finner du på denne linken

For å være kvalifisert for retur må varen må være uåpnet og emballasjen kan ikke være brutt og i samme stand som du mottok den. Ved skade eller hvis produktene har kommet på avveie, opphører angrefristen å gjelde, PeRo maskinservice vil da trekke fra beløpet som skal refunderes tilsvarende den verdiforringelsen for varen sammenlignet med varens original verdi, dette om verdiforringelsen skyldes at du har behandlet varen utover det som behøves for å fastslå funksjonalitet, kvalitet og bruk.

For at kunden skal kunne utøve sin angrerett, må forsendelsen alltid hentes ut og en sak registreres via e-post til firma@pero.no. En uavhentet forsendelse betraktes derfor ikke som gyldig grunn for angrerett.

Ved retur under angreretten betaler kunden selv returfrakten og er ansvarlig for varens tilstand under returen.

Vi godtar heller ikke produkter som er farlige materialer eller brannfarlige væsker eller gasser.

Takk for handelen og velkommen igjen.