PeRo maskinservice har eget serviceverksted i Lommedalen i Bærum som utfører service, garanti- og vanlige reparasjoner.

Vi gjennomfører vedlikeholdsservice og reparasjon av hagemaskiner.

Serviceverkstedet vil gjennomføre en feilsøkings- og kostnadsvurdering som belastes kunden og må forhåndsbetales ved innlevering av maskin. Avgiften vil bli trukket ifra total reparasjonskostnad. Dersom kunden ikke aksepterer prisforslaget for reparasjon vil avgiften ikke bli refundert. Samme vil gjelde dersom verktøyet/maskinen skrotes. 

Hvis det viser seg at reparasjonen er et garanti tilfelle, vil feilsøkings- og kostnadsvurderingen bli refundert.

Alle hagemaskiner har behov for tilsyn og vedlikehold i form av service og reparasjoner, bør gjøres minst én gang i året for å forebygge for unødvendige høye kostnader i fremtiden.

Dersom du ønsker service på hagemaskiner din, ta gjerne kontakt forhånd via e-post firma@pero.no

Reklamasjon og garanti

Viktige ting du må være klar over når du leverer inn et produkt til undersøkelse/reparasjon:

Når gjelder ikke garanti- eller reklamasjonsretten?

 • Hvis det ikke avdekkes noen feil
 • Hvis skaden skyldes brukerfeil eller feil i montering
 • Hvis det mangler kjøpsdokumentasjon/kvittering
 • Hvis produkter er utsatt for ytre påvirkning som f.eks. lynnedslag
 • Feil som oppstår som følge av slitasje, eller feil som følger av uforsvarlig eller unormal bruk

Hva må du betale hvis garanti- og reklamasjonstiden er utløpt?

 • Verksted tar betalt for feilsøkings- og kostnadsvurdering. Eventuell reparasjon av produkter kommer i tillegg

Det skilles mellom «normalt bruk/hjemmebruk» og «bruk i næring/proff» for hvor lang garantitiden på produktet vil være avhengig av produkt.
Denne tiden må ikke forveksles med reklamasjonstid.

Dine rettigheter ved feil og mangler

Ditt kjøp dekket av forbrukerkjøpsloven av 21. juni 2002. Loven gjelder alle varekjøp du gjør som privatperson etter 1. juli 2002. Ifølge forbrukerkjøpsloven har du, som forbruker, reklamasjonsrett i 2 år, og reklamasjon skal skje senest 2 år etter at du overtok produktet. Fristen for å reklamere er derimot 5 år, dersom produktet, eller deler av det, er ment å vare vesentlig lengre ved vanlig bruk.

Til alle garanti-forespørsler må det leveres kjøpskvittering, navn, adresse, telefon nummer og epost adresse. Hvis reparasjonen ikke er garanti, vil kunden bli kontaktet om det ønskes reparasjonen. Hvis produsent konkluderer med at det er en garantisak vil feilsøkings og kostnadsvurdering avgift bli refundert til kunden. Garantibefaring av maskinen behandles i systemet vårt, og kunden vil bli kontaktet for oppdateringer.

Hvor lang tid tar det?

Gjennomsnittlig er 1-2 uker, dersom vi ikke må vente på deler som tar lengre tid. Men kan varierer med sesong og pågang.

Hva koster det?

Prisene på service, reparasjon kan variere med størrelsen på arbeidet og reservedeler som brukes.

Verkstedet tar en feilsøkings og kostnadsvurdering avgift og må forhåndsbetaltes ved innlevering av maskin.

Feilsøkings og kostnadsvurdering avgift:

  • Gressklipper og håndholdt redskap kr. 750,-

  • Robotgressklipper kr. 895,-

  • Plentraktorer kr. 1200,-

  • Snøfreser kr. 950,-

Alle priser er inkl. MVA.

Løpende arbeid verksted – per 15 minutter.

For småreparasjoner tar vi betalt minst for påbegynte kvarter.

Når maskinen er undersøkt vil du bli kontaktet og du får et kostnadsoverslag
på hva det vil koste å sette «maskinen» i stand.

Hvis du velger å ikke reparere og ønsker den montert tilbake til originalstand – blir det en ekstra kostnad kr. 400,-

Får vi ikke svar innen 1 måned på om verktøyet skal repareres eller ikke, kan det bli skrotet og feilsøkings- og kostnadsvurderingskostnaden faktureres hvis den ikke er betalt.

Kan jeg bestille deler og reparere selv?

Ja, du kan bestille deler her PeRo.no reservedeler

Når må jeg hente ferdig reparert maskiner?

Produkter som er ferdig reparert må hentes innen 1 måned.

Produkter som ikke har blitt hentet 1 måneder etter melding om ferdig reparasjon, vil bli kassert eller solgt for reparasjons kostnader uten ytterligere beskjed.

PeRo Service tar ikke ansvar for maskiner som er uavhentet ut over 1 måned.

Hva dersom jeg velger å ikke reparere etter kostnadsoverslag?

Gi beskjed om det skal kastes eller om du henter/vil ha det sendt.
Kostnaden ved undersøkelse vil bli fakturert og dersom du vil ha det montert
tilbake til originalstand – blir det en ekstra kostnad.

Har jeg garanti på reparasjonen?

Vi gir tre måneder garanti på deler, brukt utstyr solgt og arbeidet som vedrører det som er skiftet på alle reparasjoner utført ved vårt verksted.

Garantien dekker ikke:

Slitedeler som f.eks. kniver, reimer, hjul, batteri, wirer eller normal slitasje.

Ved reklamasjon må det leveres reparasjonskvittering.