Ønsker du å sette bort din snøfreser over sommeren? Vi tar vare på den for deg!

Lagring av snøfreser kr. 2995,- (for perioden 2024)

Prisene for lagring av snøfreser gjelder for en sesong/ ca. halvår.
(fra mai til oktober)

 

Premium pakke

kr. 4 995,-* (for perioden 2024)

Pakken inkluderer:
Lagring av snøfreser og vedlikeholds service av snøfreser

Prisene for lagring av snøfreser gjelder for en sesong/ ca. halvår.
(fra mai til oktober)
Betaling skjer forskuddsvis hver sesong.

Prisene vil reguleres etter konsumprisindeksen hvert år. 

* I tillegg kommer miljøhåndtering og verkstedmateriell
** Henting og levering, reservedeler, motorolje, bensin og ekstra reparasjon er tillegg

Løpende arbeid verksted per 15 minutt.