Ønsker du å sette bort din gressklipper i tørr og frostfri lagring for vinteren? Vi tar vare på gressklipperen din gjennom vintersesongen.

Premium pakke

kr. 3 127,-* (for perioden 2024)
Pakken inkluderer:
Vinterlagring av gressklipper , grunnrengjøring, vedlikeholds service,
sliping av kniv og avbalansere.

Prisene for lagring av gressklipper gjelder for et sesong/ ca. halvår.
(fra oktober til mai)
Betaling skjer forskuddsvis hver sesong.

Prisene vil reguleres etter konsumprisindeksen hvert år. 

* I tillegg kommer miljøhåndtering og verkstedmateriell
** Henting og levering, reservedeler, motorolje, bensin og ekstra reparasjon er tillegg

Løpende arbeid verksted per 15 minutt.