Ønsker du å sette bort din gressklipper i tørr og frostfri lagring for vinteren? Vi tar vare på gressklipperen din gjennom vintersesongen.

Premium pakke

kr. 2 950,-*
Pakken inkluderer:
Vinterlagring av gressklipper , grunnrengjøring, vedlikeholds service,
sliping av kniv og avbalansere.

Prisene for lagring av gressklipper gjelder for et sesong/ ca. halvår.
(fra oktober til mai)
Betaling skjer forskuddsvis hver sesong.

* I tillegg kommer miljøhåndtering og verkstedmateriell kr. 189,-
** Henting og levering, reservedeler, motorolje, bensin og ekstra reparasjon er tillegg

Løpende arbeid verksted per 15 minutt.