Ønsker du å sette bort din gressklipper i tørr og frostfri lagring for vinteren? Vi tar vare på gressklipperen din gjennom vintersesongen.

Premium pakke

kr. 2 950,-*
Pakken inkluderer:
Vinterlagring av gressklipper , grunnrengjøring, vedlikeholds service,
sliping av kniv og avbalansere.

Prisene for lagring av gressklipper gjelder for et sesong/ ca. halvår.
(fra oktober til mai)
Betaling skjer forskuddsvis hver sesong.

*I tillegg kommer miljøhåndtering og verkstedmateriell kr. 189,-
**Kjøring, bensin, deler og ekstra reparasjon er tillegg (Løpende arbeid verksted per 15 minutt.)